Guru Disiplin, Ratu berjalan dengan penuh bergaya ke dalam kelas yang dianggap paling degil di sekolah. Kali ini misinya untuk mengenakan murid-muri dkelas berkenaan lalu bertanya …. CIKGU : Siapa BODOH? Sila berdiri. Murid A : Ha ha ha ha ha ...